České moderní umění, grafická úprava knihy, 1995 / Czech Modern Art, grapfic design of book