České umění 1900-1990, grafická úprava katalogu, 1998 / Czech Art 1990-1990, grapfic design of catalogue