Milan Knížák, grafická úprava knihy, 1996 / Milan Knížák, graphic design of book