Konec světa?, grafická úprava katalogu, 2000 / The End of the World?, graphic design of catalogues