V. V. Modrý, grafická úprava knihy, 2002 / V. V. Modrý, graphic design of book