Katechismus památkové péče, grafická úprava knihy, 2004 / Care of Historical Monuments, graphic design of book