Poezie a skutečnost, grafická úprava katalogu, 2000 / Poetry and Reality, graphic design of catalogue