Josef Váchal, grafická úprava knihy, 1994 / Josef Váchal. graphic design of book