Jan Zrzavý, grafická úprava knihy, 2003 / Jan Zrzavý, graphic design of book